Wir begrüßen

GedankenBlüte

thyssenkrupp Academy GmbH - LPM 19 -

GeistesWirbel

thyssenkrupp Academy GmbH - BCC, Modul 1 -

Parkraum 1

Siemens AG

Parkraum 2

thyssenkrupp Academy GmbH - Workshop GFT -

SeeBlick

IMI Precision Engineering Operations Europe Meeting

ZeitGeist

thyssenkrupp Academy GmbH - LPM 19 - Gruppenraum

ZukunftsWinkel

thyssenkrupp Academy GmbH - BCC , Modul 1 - Gruppenraum